Šta je grafički dizajn?

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja što podrazumjeva praksu kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. Internetu ili televiziji i drugim.

1922. godine, termin “grafički dizajn” je u upotrebu uveo američki dizajner William Anthony Dwiggins [1]. Među ostalim terminima koji se koriste u odnosu na disciplinu i profesiju su vizuelna vidi kompletan tekst