Šta je grafički dizajn?

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja što podrazumjeva praksu kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. Internetu ili televiziji i drugim.
vidi kompletan tekst