Responzivan dizajn

Koliko juče desktop i laptop računari su bili osnovno sredstvo povezivanja krajnjeg korisnika sa internetom. Danas to nije slučaj.

Polako ali sigurno svjetski trend je da se laptop i desktop računari zamjenjuju tabletima i pametnim telefonima. Pretpostavlja se da će u idućih nekoliko godina, mobilni uređaji postati glavno sredstvo surfovanja Internetom. Dakle i web stranice će biti posjećivane sa mobilnih uređaja. Taj proces je nezaustavljiv.

Sto se tiče samog web vidi kompletan tekst

Posted in web

Izrada web stranica

Izrada web stranica za početnike

Potreba za web stranicama je danas vrlo velika. Uglavnom se misli da je izrada web stranica komplikovana i da iziskuje puno novca i angažovanje pofesionalaca. Ako je reč o firmama koje žele da se plasiraju na tržištu ili o pjedincima koji imaju usluge gdje vlada oštra konkurencija to je nesumnjivo tačno i dole opisan način izrade prezentacije neće imati komercijalnog smisla.

Ali ako to nije slučaj, dakle ako kao pojedinac želite vidi kompletan tekst

Posted in web

Google Plus

Poslije puno mjeseci čekanja, dok je Google Plus bio u Beta fazi i samo za ograničen broj korisnika, od juče je dostupan svima.

Prvi utisci su da je interfejs prijatan, ima dosta inovacija u odnosu na recimo Facebook, koriste se mnoge  AJAX funckije kao sto je pomijeranje željenih sličica u vidi kompletan tekst

Posted in web