Izrada web stranica

Izrada web stranica za početnike

Potreba za web stranicama je danas vrlo velika. Uglavnom se misli da je izrada web stranica komplikovana i da iziskuje puno novca i angažovanje pofesionalaca. Ako je reč o firmama koje žele da se plasiraju na tržištu ili o pjedincima koji imaju usluge gdje vlada oštra konkurencija to je nesumnjivo tačno i dole opisan način izrade prezentacije neće imati komercijalnog smisla.
vidi kompletan tekst

Posted in web

Šta je grafički dizajn?

Grafički dizajn je disciplina dizajna koja se bavi izradom štampanih rješenja što podrazumjeva praksu kombinovanja teksta i slike. U novijem značenju grafički dizajn uključuje grafičke produkcije prilagođene elektronskim medijima tj. Internetu ili televiziji i drugim.
vidi kompletan tekst